logo light.jpg

ההמלצה שלך שווה

יום עיון במתנה

01.jpg
כטיס הטבה.png

יש לך חבר ממונה בטיחות או עורך מבדקי מוס"ח?

 

מלא את הפרטים שלו עכשיו

ותוכל לזכות ביום עיון במתנה לפי בחירתך

פרטי החבר המומלץ

הפרטים שלך - הממליץ

* מבצע חבר מביא חבר תקף בתנאי שהמומלץ שנשלח אינו קיים במאגר מכללת מומנתקן

 

* המתנה ניתנת למימוש במידה שהמומלץ נרשם לאחת מהדרכות מומנתקן

תודה רבה,

הפרטים התקבלו בהצלחה