בטיחות בעבודה באירגונים

1. ניהול הבטיחות בעבודה

ניהול הבטיחות והסיכונים במפעלים ומקומות עבודה (מפעלי תעשיה, עיריות ורשויות מקומיות, וחברות היי- טק), ביצוע סקרי סיכונים,

הכנת תכניות בטיחות, בדיקת מרכיבי עלות, מתן המלצות ליישום פעולות מתקנות ומונעות ובחינת מרכיבי חיסכון אפשריים בתהליכי עבודה.

 

סל המוצרים בתחום זה כולל:

תכנון מערכות בטיחות התומכות בתהליכי העבודה

איתור וזיהוי גורמי סיכון בתהליכים בעבודה

שימוש בכלי מדידה להערכת הסיכונים

הקמה וליווי של יחידות בקרה ופיקוח

הדרכה, הכשרה והסמכה של מנהלים ועובדים

ביצוע מבדקים מקדימים למבדקי מכון התקנים

ביצוע ניטורים סביבתיים במקומות העבודה

הכנה ופיקוח על תרגילי חרום בארגון ( אש, חומ"ס )

 

2. מיקור חוץ של בעלי מקצוע

 

הצבת ממוני הבטיחות בעבודה

הצבת ממוני הבטיחות בעבודה נעשה בהתאמה לחוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו לגבי הצבת ממוני בטיחות בעבודה. האיוש כולל יעוץ, פיקוח ובקרת סיכוני בטיחות בתהליכי עבודה, בציוד, בתשתיות, בגורמי סביבה ובגורמי אנוש, בהסתמך על ידע וניסיון מקצועי. האיוש נעשה בהיקפים בהתאמה לצורכי הלקוח ובתאום עם גורמים נוספים.

לפרטים נוספים צרו קשר

השאר פרטים לקבלת ייעוץ

arrow&v