ייעוץ הנדסי בבטיחות

1.  תוכניות בטיחות אש - הכנת תוכניות בטיחות אש דרכי מילוט ושילוט למבנים חדשים או שדרוג מבנים קיימים,

תוך עמידה בדרישות כיבוי אש, משטרת ישראל, חוק תכנון ובניה ותקנותיו בתחום זה. על מנת לעמוד בתקנים ורמות איכות גבוהים המוכתבים ע"י החוקים, השרות שאנו מציעים כולל את המרכיבים השונים כמפורט:

ייעוץ מוקדם בשלבי התכנון, ייעוץ סופי ולווי קבלנים, פיקוח עליון בנושא בטיחות בתאום עם היועצים, רישוי עסקים (אש, מילוט ושילוט) בדיקת תוכניות בנייה.

דוחות של תוצאות הבקרה ימסרו ישירות למנהל המזמין.

העבודה תבוצע ע"י יועצים מתחומי דיסציפלינות שונות.

 

2.  תיקי שטח - הכנת תיקי שטח בהתאמה לדרישות המוגדרות בנוהל מפקד כיבוי אש ראשי.

 

3.  תיקי מפעל - הכנת תיקי מפעל בהתאמה לדרישות המוגדרות ע"י המשרד להגנת הסביבה.

 

4.  סקרי בטיחות - ביצוע סקרי בטיחות בהתאמה לדרישות ותהליכים שונים תוך שימוש במודלים מקובלים ובהם:

סקר סיכונים במקומות עבודה וסביבתי

סקר סיכונים לפי מודל JSA

סקר סיכונים לפי מודל FTA

סקר סיכונים לפי מודל HAZOP

 

5.  חוות דעת מומחה - מתן חוות דעת לאחר אירוע, או תאונה, בחינת משמעויות משפטיות ואחרות לתובע ולנתבע,הכנת עדות מפורטת של עד מומחה, על-פי הצורך הופעה בבית המשפט. 

 

6.  יעוץ לרישוי עסקים ואירועים המוניים - יעוץ וליווי ארגונים עסקיים מול מחלקת רישוי עסקים בעיריות ומועצות מקומיות, כולל

 מול כיבוי אש, משטרה, משרד התמ"ת, משרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ואחרים.

 הכנת תיק בטיחות לאירוע, לאחר בדיקת היבטי הבטיחות באתר, ליווי ע"י יועץ בטיחות, מהנדס קונסטרוקציה, חשמלאי בודק ואחרים לפי הצורך.

 הוצאת אישורי הבטיחות הנדרשים לרשות המקומית, משטרה וכיבוי אש.

לפרטים נוספים צרו קשר

השאר פרטים לקבלת ייעוץ

arrow&v