יעוץ לניהול תהליכי איכות

1.  הצבת יועץ לניהול האיכות בארגון

 טיפול במרכיבי המבנה הארגוני, התהליכים והמשאבים, נהלי החברה הוראותיה וקשרי גומלין בין נושאי משרה ותפקיד. החל

מהגדרת המדיניות בשיתוף עם הנהלת החברה, דרך הקמת תשתית ארגונית תומכת למדיניות זו וכלה במימוש המדיניות בפועל,

הכולל כתיבת נהלים, הדרכה והטמעת מעקב אחר פעולות מתקנות ומונעות. הליווי מבוצע תוך שימוש במודלים מקובלים מעולמות

התוכן האקדמיים והתעשייתיים, ששילובן מביא לפעילות גומלין המשפיעה על שיפור מתמיד באיכות התהליכים המבוצעים בארגון.

 

2 ליווי לקבלת תו תקן ISO ואחרים

ליווי ארגונים בתהליך ההתעדה לקבלת תקני ניהול בינלאומיים מקובלים ובהם:

 

שלבי הליווי כוללים: זיהוי והגדרת התהליכים המנוהלים בארגון, כתיבת מדריך איכות כולל הנהלים הדרושים, הדרכה והטמעת תהליכי עבודה איכותיים, כדי לקבל את התקן הנדרש והן כדי להפוך לגוף עצמאי, המנהל את תהליכי העבודה שלו ברמת איכות מוגדרת בשאיפה לשיפור מתמיד של תהליכים.

סיום התהליך מלווה בביצוע מבדק פנימי מקדים, למבדק מכון התקנים כולל ליווי בפועל בעת המבדק החיצוני.


  ISO 14001 - לניהול תהליכי איכות הסביבה בארגון

שלבי הליווי כוללים: זיהוי והגדרת תהליכים בעלי השפעה על איכות הסביבה המנוהלים בארגון, כתיבת נהלים דרושים, הדרכה והטמעת תהליכי עבודה איכותיים, כדי לקבל את התקן הנדרש והן כדי להפוך לגוף עצמאי, המנהל את תהליכי העבודה שלו ברמת איכות מוגדרת בשאיפה לשיפור מתמיד של תהליכים.

סיום התהליך מלווה בביצוע מבדק פנימי מקדים, למבדק מכון התקנים כולל ליווי בפועל בעת המבדק החיצוני.

 

 45001 ISO - לניהול תהליכי הבטיחות בארגון

שלבי הליווי כוללים: זיהוי והגדרת תהליכים בעלי השפעה על הבטיחות והגיהות המנוהלים בארגון, כתיבת תוכנית בטיחות, נהלים דרושים, הדרכה והטמעת תהליכי עבודה בטיחותיים, ביצוע סקרי בטיחות לזיהוי מקורות סיכון פוטנציאליים, במטרה לקבל את התקן הנדרש והן כדי להפוך לגוף עצמאי, המנהל את תהליכי העבודה שלו ברמת בטיחות וגיהות מוגדרת בשאיפה לשיפור מתמיד של תהליכים.

סיום התהליך מלווה בביצוע מבדק פנימי מקדים, למבדק מכון התקנים כולל ליווי בפועל בעת המבדק החיצוני.

 

3. הצבת מנהלי איכות ובקרים

 הצבת עובדים לניהול ופיקוח על איכות העבודה בפרויקטים בעלי הסמכת  CQE

לפרטים נוספים צרו קשר

השאר פרטים לקבלת ייעוץ

arrow&v