רישוי עסקים

מהו רישוי לניהול עסק?

רישיון לניהול עסק הינו אישור הניתן על ידי הרשות המקומית לבעלים של העסק לפתיחתו וניהולו בהתאם לתנאים, חוקים ותקנות, הקיימים מכוח חוק רישוי עסקים. רישיון עסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק לטובת הציבור הרחב.

 

מהו חוק רישוי עסקים?

חוק רישוי עסקים משנת תשכ"ח 1968, הוא אחד מהחוקים החשובים לאזרחי המדינה אשר נועד להביא למימוש המטרות הבאות:

 

 • הבטחת איכות נאותה של הסביבה העיסקית לרבות מניעת מפגעים ומטרדים לציבור.

 • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות ופעולות חבלניות.

 • הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.

 • בטיחות של השוהים בעסק או בסביבתו.

 • מניעת סכנות הדבקות ממחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים.

 • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה והוראות הכבאות.

 

למי נחוץ רישיון עסקים?

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) משנת תשנ"ה 1995 קובע אילו עסקים חייבים ברישיון עסק, הצו מונה קבוצות עיקריות שלכל קבוצה רשימת פריטים כטעוני רישוי:

 

 • בריאות רוקחות וקוסמטיקה

 • דלק ואנרגיה

 • חקלאות ובעלי חיים

 • מזון

 • מים ופסולת

 • מסחר ושונות

 • עינוג ציבורי, נופש וספורט

 • רכב ותעבורה

 • שירותי שמירה ואבטחה

 • תעשייה ומלאכה

 •  

מי פטור מחובת רישוי עסקים?

בדרך כלל משרדים של בעלי מקצועות חופשיים כגון: עורכי דין, רואי חשבון ויועצים.

 • תיאור התהליך לקבלת רישיון עסק

 • הגשת בקשה לרישיון עסק לרשות המקומית.

 • אישור הבקשה ע"י הרשות המקומית וקבלת רשימת דרישות.

 • פנייה לגורמים מקצועיים ע"י היזם לביצוע דרישות מוגדרות של הרשות המקומית.

 • ריכוז התנאים, בדיקת ביצוע של התנאים המוקדמים.

 • הנפקת הרישיון ע"י הרשות המקומית.

 •  

 • התמחות שלנו

 • אנו מתמחים בתהליכי רישוי עסקים ובהם:

 • הכנה והגשת בקשות לרישיון עסק.

 • הגשת בקשה להיתר בנייה.

 • הגשת בקשות לשימוש חורג במבנים.

 • בדיקה מקדימה לעניין אפשרויות השימוש בנכס לעסקים אחרים.

צוות מקצועי ותהליך הטיפול

צוות העובדים שלנו כולל בעלי מקצוע מוסמכים מהתחומים הבאים:

אדריכלות, בנין, חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר, בטיחות, איכות הסביבה ונגישות.

אנו מלווים את לקוחותינו מול הגורמים הרלוונטיים ברשויות לאורך תהליך הרישוי.

לפרטים נוספים צרו קשר

השאר פרטים לקבלת ייעוץ

arrow&v