אודות החברה

Fotolia_33271653_Subscription_Monthly_M.

מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ מתמחה בייעוץ למפעלים, חברות בניה, ומוסדות תוך מיקוד באיכות ובטיחות. לצורך מימוש שאיפותיה מעסיקה החברה צוות מהנדסים ומתכננים עתירי ניסיון למתן שירותי הנדסה, יעוץ מקצועי והדרכה.

1. הצבת ממוני בטיחות בעבודה

 • הובלת תהליכים ליישום מערך לניהול הבטיחות

 • ניהול סיכונים לתהליכי העבודה השונים

 • ביצוע מבדקים לזיהוי מפגעים בתחנות העבודה השונות

 • כתיבת נהלים טפסים והוראות בטיחות

 • הדרכות בטיחות כלליות שנתיות וספציפיות

 • ביצוע תצפיות לבחינת הטמעת תהליכי עבודה בטיחותיים

 • יעוץ להנהלה ולמנהלים כיצד לבצע את דרישות הבטיחות והגהות בכדי למנוע עד כמה שאפשר תאונות עבודה, מחלות מקצוע ואסונות

 • השתתפות בישיבות ועדות בטיחות, גיהות תעסוקתית

2. יעוץ בהטמעת הבטיחות במפעלים

 • הכנת תוכניות בטיחות בעבודה לפי דרישות החוק

 • הכנת תיקי שטח לפי הוראת כיבוי אש

 • עריכת סקרי בטיחות לתהליכים וביצוע עבודה

 • כתיבת נהלי עבודה לתפעול מתקנים ותהליכים

 • הדרכת בטיחות עבודה בגובה

 

3. יעוץ בטיחות ואיכות בפרויקט בנייה

 • הכנת תכניות בטיחות להגשה לרשות לכיבוי אש

 • ביצוע ביקורת איכות בפרויקט בניה

 • ביצוע סקרי בטיחות באתרי בניה ומבנים

 • הצבת מנהלי עבודה וממוני בטיחות בעבודה באתרי בניה

 

4. יעוץ בהטמעת ניהול האיכות במפעלים וארגונים

 • שיפור תהליכי יצור ושרות 

 • ביצוע מבדקי איכות

 • הכנת תיקי יצור למוצרים

 • ביקורת על שרטוטי יצור

 • הצבת יועץ מוסמך לניהול האיכות בארגון 

 

5. יעוץ והכנה לקבלת הסמכות בתקני איכות,

    בטיחות ואיכות הסביבה

 • ניהול האיכות בארגון לפי תקן  ISO 9001 

 • ניהול הבטיחות בארגון לפי תקן ישראל 18001

 • ניהול איכות הסביבה לפי תקן ISO 14001 

 • ניהול היצור לפי תקן תעופתי  AS 9100 

 

6. יעוץ בהטמעת איכות הסביבה במפעלים

 • הכנת תכניות לניהול איכות הסביבה לפי דרישות החוק 

 • הכנת תיק מפעל לפי הוראת המשרד להגנת הסביבה 

 • עריכת סקרים לזיהוי סיכונים ומפגעים בתחום איכות הסביבה 

 • כתיבת נהלי עבודה לתפעול מתקנים  ותהליכים 

 • הדרכת צוותי פעולה בחירום 

 • הצבת יועץ איכות הסביבה בארגון 

7. הדרכה והכשרה מקצועית

 •  מרכז ההדרכה מתמקד במתן שרותי ייעוץ, ניהול וביצוע הדרכות בתחום הבטיחות וגיהות, איכות הייצור, איכות הסביבה, ניהול הנדסי ומנהלי עבודה, טכנולוגיה לייצור, אחזקה מפעלית ולוגיסטיקה.